Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
29.04 02:14 - Да удължим мисленето,чрез скъсяване на текста!
Автор: dimat Категория: Други   
Прочетен: 248 Коментари: 0 Гласове:
0 Един художник рисувал портрет на известна дама ,която,обаче,непрекъснато си свивала устата,за да я направи по-малка.Художникът търпял,търпял и накрая казал:"
"Госпожо,не се мъчете толкова.Ако желаете,аз мога да ви нарисувам въобще без уста."
Та и при мен има нещо подобно,след като чаках толкова време някой да се обади относно поста "за безпартийно управление".

Но не би!От толкова години,едно мълчание!

Тогава се замислих,защо е така и не видях друга причина,освен дългия текст.

На уважаемия читател,явно не му се чете.Той желае да се направи ясно и разбираемо изложение,относно нещо толкова "просто",като едно виждане ,за безпартийно управление."Толкова просто" а толкова думи!

ЗАтова реших да скъся текста на изложението и ви го предствя в съкратен вид...но все ме гложди мисълта,че може да се получи нещо,като дама без уста!Хм!

Ама,карай!Да опитам!

Както става в науката,всяко доказателство,започва с едно предположение(допущане).Та да напраим така и предположим(засега,отчитайки изминалата и текущата реалност,НЕ СЪВСЕМ ОБОСНОВАНО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ,че на народа,най-после му е втръснало от това партийно управление,с неговите непрекъснати  и безсмислени препирни и дърдорене и с непрекъснати и съвсем смислени за тях кражби и харизване за нищо,на националните интереси...и ВЗЕМЕ ЧЕ СКОЧИ И ГИ РАЗГОНИ ОТ ВЛАСТТА,след което се заеме с това,което са му отнели те - РЕАЛНОТО И ЕФИКАСНО САМОУПРАВЛЕНИЕ!

А докато мисли по въпроса за реализиране на САМОуправлението,да упълномощи Президента, чрез излъчено от него правителство,да поеме управлението на държавата!За време,което определи самият народ,през което време,всички закони в Конституцията,които имат партийно-политическо отношение,се обявят за невалидни!

А партийно структурираното Нродно събрание,се разпусне!

   Е,ДА ЗАПОЧНА ОТ ТУК!

1.Основна структурна държавна единица става Общината,а основна изборна едница става ИЗБОРНАТА СЕКЦИЯ,формирана на един основен принцип,приблизителна еднаквост на броя жители и допълващ - големината на територията на общината!

 2. Лично мое мнение е,че право на избор имат САМО зарегистрираните като постоянни жители на общината.
  2.1 Изискването за възраст остава,както сега - навършилите 18 години.
  2.2 Неграмотните,според мен,трябва да се подчинят на принципа,изложен в поста "Да разлаем кучетата",като личното мимнение е първото - лишаване от прао на избор.
  2.3 Начинът,по който е необходимо да се провеждат изборите,еизложен в поста "Да разлаем кучетата.
  2.4 Държавната йерархия се състои основно от две нива(държава и община),подлежащи на изборност и една помощна,(областта)изпълняваща функционални задачи.
 3. Основните управленски структури,са изградени на принцип,определящ доминиращата сила на взаимодействие,от общината,към държавата,в случаите,когато броят на общините превишава 50%+1.Отпада принцип за квалифицирано мнозинство,блокиращ решаването на държавните проблеми и забиващ ги в "девета глуха".
  Основните Общински структури,които подлежат на изборност са:

  3.1 Общински кмет;

  3.2 Общински съдия;

  3.3 Общински прокурор;

  3.4 Общински полицай;

  3.5 Главен редактор на общински "вестник"(медия),включващ                 вестник,радио,телевизия;     

  3.6 Общински делегат за Народното събрание

4. Всеки кандидат за участие в избор на която и да е от посочените изборни структури,се явява ЗАДЪЖИТЕЛНО,с предложена от него "програма-проектодоговор",относно неговото виждане ,за осъществяване на текущото развитие на дейността и переспективното и развитие.
  4.1 След направата на даден избор,лицето спечелило избора,чрез изборната комисия узаконява "програмата" си,като действащ "договор",в който комисията посочва утвърдени срокове за изпълнение и санкции за  неизпълнение на съответните клаузи по договора.//както се казва,няма вятърничави обещания за изпълнение,както досега,а узаконен действащ договор//.Със санкции,включително,снемане от длъжност и замяна със следващия класирал се нав избора.

5. Посочените структури управляват целият обществено-икономически жиот в общината,включително създадения на нейна територия национален продукт,УЗАКОНЕН ПРОЦЕНТ ОТ КОЙТО ОТИВА КЪМ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И УЧАСТВА ВЪВ ФОРМИРАНЕТО МУ!

  5.1 Сключваните от държавното управление заеми(одобрени от Народното събрание),задължително се разпределят по узаконена схема по общини,след което по посочената схема процент от тях се прехвърля към държавния бюджет.//не може както сега ББ да сключва заеми еднолично в потайна доба,а след това по негово усмотрение да подхвърля от недо по нещо на мат"ряла//.
  5.2 Контролът по разхода на държавния бюджет се осъществяваНароднто събрание,респективно,чрез Общинския делегат.
  5.3 Всеки един от посочените изборни лица,има правото,на основание на утвърдената програма-проектодоговор,вече,като действащ договор,да създава такива структури и нзначения на длъжностни лица,които са определени по негов избор.Тук никой не му се меси.Контролира се само само крайния резултат,от избрана от всички изборни(секционни) комисии,Общинска изборна комисия,КОЯТО ОТРАЗЯВА ИСКАНИЯТА НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ В ОБЩИНАТА!
  5.3.1 ОБЩИНСКИЯТ КМЕТ управлява всички общински структури,включени  в икономическата,здравната,образователната и социлната дейности в общината и междуобщинските  връзки.
  5.3.2 ОБЩИНСКИЯТ СЪДИЯ управлява съдебните структури в рамките на общината,като съгласно утвърдени договор,може да извършва структурни и функционални реформи.Същият се явяв и делегат за Общото събрание на общинските съдии,за избор на ръководство на държавните съдебни органи(лица).
  5.3.3 Общинският прокурор ръководи дейността на общинскат прокуратура,като има правото да осъществява структурни и функционални промени,съгласно утвърдената програма-проектодоговор.
  5.3.4 Общинският полицай ръководи общинската полиция,съгласно утвърдената програма-договор,както и междуобщинските връзки и връзките с Националнта полиция.Същият се явява делегат на Общото събрание на Общинските полицаи,по избора на ръководство на Националната полиция.
  5,3,5 Общински вестник(Главен редактор на общински вестник(радио и телевизия).Казано условно общински вестник,който се явява филиал в  общината на Асоциацията на общинските медии,които са финнсирани единствено от общините и отразяват,като независими от частен капитал и  общински и държавни структури,живота и проблемите в общините.Негови проучвания задължително се приемат в качеството си на съдебен иск.
  5.3.6 Общински делегат за Народното събрание.Влиза в състава на Народното събрание,където представя искнията и законодателни инициативи(представяне за глсуване от общината на проектозакон),както и такива,съвместно с други общини.

6.Избор на държавен управленски орган.

   Зависи от приетата държавна структура и избор на същата - пряко от народа,или от Народното събрание,поради липса на партийно излъчване. 
 6.1 При така оформената структура и безпартийно излъчване на управленски структури,са възможни три типа такива:
 6.1.1 Пряк избор от народа на Президент,който се явява и управляващ,чрез излъчено от него правителство,без да е необходимо от одобрение от Народното събрание,КОЕТО ОБАЧЕ,ОСЪЩЕСТВЯВА КОНТРОЛ ВЪРХУ ЦЯЛОСТНАТА УПРАВЛЕНСКА ДЕЙНОСТ НА ПРЕЗИДЕНТА,ВЛЮЧИТЕЛНО И СНЕМАНЕТО МУ ОТ ВЛАСТ.
 6.1.2 Пряк избор от народа на Президент,който се явява и управляващ,чрез излъчено от него правителство,НО С ОДОБРЕНИЕТО НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И КОНТРОЛ ОТ НЕГО.В този случай Народното събрание реално управлява(чрез одобрението на избора ),заедно с Президента иможе да се полуи патова ситуация.
 6.1.3 Министерски съвет излъчен и контролиран от Народното събрание.В този случай Президентът има само представителни функции,което на практика означава,контрол на министерския съвет,чрез самото Народно събрание,ПРЯКО ОТ НАРОДА,ЧРЕЗ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОБЩИНСКИТЕ ДЕЛЕГАТИ.
6.2 пРАВО НА ЗАКОНОДАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА ИМАТ:
  * Общините,чрез делегат за Народното събрание;
  * Главният прокурор;
  * Висшите съдебни органи;
  *Президентът,ако не е само с представителни функции.
 6.3 Контролът се извършва отдолу-нагоре(народ-общини-държава,чрез утвърдената като договор програма-проектодоговор на избрания кандидат.
 7.Контролът върху дейносттана висшите съдебни органи се извършва от Общото събрание на Общинските съдии.
 8.Контролът върху дейността на Главния прокурор се извършва от Общото събрание   на  Общинските прокурори.
 9."Общинският вестник" не подлежи на никакъв инститъциален контрол,осн от общественото мнение на населението на общината,установено чрез провеждане на периодични социологически проучвания.  
10. Мисля,че при така структурираните властови структури няма зависимост една от друга,а единствено от техните избиратели,чрез техните виждания и искания,отразени в Общинските избирателни комисии.

 ИМА ОЩЕ МНОГО НЕЩА,касаещи създаването и функционирането на общински фондове(социален,здравен,образователен,бедствия,осигуровки),общински кооператив,общинска борса и даже..общинска банка със свои "пари",но всичко това,за тези,които се осмелят да прочетат търпеливо  поста "за безпартийно управление".

А ДАЛИ "КРАТКОТО" НЕ ИЗЛЕЗЕ ПАК ДЪЛГО И ОТЕКЧИТЕЛНО,ЗАВИСИ ОТ ВАС.

От мен,толкова.

А четене,размисъл и най-важното - ваши виждания,зависи от ВАС.

.....И сега въобще не съм сигурен,дали "дамата" е с уста,но дано.
 
 
 Гласувай:
1
1Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: dimat
Категория: Други
Прочетен: 20816
Постинги: 43
Коментари: 13
Гласове: 95
Архив
Календар
«  Юни, 2021  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930